Budstikkakortet

 

Zone av Guillaume Apollinaire

Dato: 19. sep - 21. sep

|

Sted: Bærum kulturhus, underhuset

|

Pris m/kort: 170, vanlig: 220

zone

RYKTE spiller ”ZONE” av Guillaume Apollinaire, gjendiktet av Arne Kjell Haugen og dramtisert av Erik Borchsenius. Utgangspunktet for forestillingen er Guillaume Apollinaires dikt Zone utgitt i 1913’ og tekster fra to andre av hans dikt for å skape en større helhet. 

Dramatiseringen prøver å være tro mot de kunstneriske idealer som var i utvikling gjennom Apollinaires verk. Han er skaperen av begrepet «surrealisme». Diktet skildrer den dramatiske løsrivelsen fra et religiøst til et sekulært samfunn.

Som i vår moderne tid var 1913 full av forandringer som utfordrer individets hverdag. Innvandrere bringer inn sin kultur som sammen med ny teknikk påvirker oss i hverdagen. «Jeg vurderer den lange striden mellom tradisjon og alt det nye. Striden mellom orden og eventyr» Slik oppsummeres hovedpersonens møte med modernismens mange ansikter.

Det er en dramatisk forestilling, med både skuespillere og dansere på scenen.

Apollinaire går gjennom en sjelelig reise, der hun befinner seg i krysningen mellom det gamle og det nye. Skal hun fortsatt holde fast på det gamle og trygge, eller skal hun gi slipp på dette, og hengi seg til det som er moderne og spennende? Til enhver tid har hun følge av to åndelige figurer, som har hver sine meninger om hva hun bør velge.

Et ensemble av dansere danner bybildet, og gir Apollinaire både gleder og utfordringer. I tillegg dukker det opp en prest som virkelig setter troen hennes på prøve. Både troen på religionen, men kanskje mest troen på henne selv?

Dette er en multimedia forestilling hvor drama, dans og film vil ta oss med på en reise hvor individet blir konfrontert med det nye storbysamfunnet. Sceneskiftene skjer hurtig, og publikum vil få stadig nye og spennende elementer å forholde seg til, mens de følger Apollinaire på hennes reise.

Skuespillet er dramatisert av Erik Borchsenius.

Støttes av Bærum kommune, Akershus fylke og Studieforbundet kultur og tradisjon.

Kjøp billetter her: >>